Kes tohivad teostada õhksoojuspumba hooldustöid

Kõik Blogi postitused
soojuspumba hooldustööd

Kes tohivad teostada õhksoojuspumba hooldustöid

Õhksoojuspumba hooldustöid tohivad teostada üksnes vastava kvalifikatsiooniga tehnikud.

espl

Vajalike hooldustööde regulaarseks tegemiseks soovitab Norklim OÜ sõlmida hooldusleping oma ala kvalifitseeritud meistritega. Meie meeskond on saanud tootjapoolse väljaõppe, et tagada parimad lahendused ja kvaliteet! Norklim OÜ kuulub ka Eesti Soojuspumba Liitu.

Asjatundmatu hoolduse ja remondiga kaasneb vigastus- ning kahjustusoht! Samuti võib tegemata jäetud või asjatundmatu hooldus pärssida soojuspumbasüsteemi töökindlust.

Välitingimustesse paigaldatud soojuspumpade korral kontrollime, kas imemisava ja väljapuhkeava katted on määrdunud ja puhastame vajaduse korral. Mustus võib koguneda ka õhu imemisavade juures ja seeläbi vaba ristlõiget väheneda, mistõttu muutub õhksoojuspumba töö ebatõhusaks.

Kohustusliku iga-aastase kontrolli ja puhastamise kõrval tuleb piirkondades, kus tekib palju tolmu ja õietolmu, seadme puhastusintervalli vajaduse korral lühendada, et tagada seadme efektiivne töö. Puhastusintervallid tuleb kindlasti sobitada seadme paigalduskohas valitsevate tingimustega.

Pärast õhksoojuspumba puhastamist kontrollib Norklim OÜ tehnik õhksoojuspumba aurustit visuaalselt ning veendub, et õhksoojuspumba ei esine korrosiooni- või muid kahjustuste jälgi.

Lisaks kontrollib tehnik, et seadmel ei oleks kahjustatud, lahtisi kaableid ega teisi lahtisi ühendusi.

Samuti kontrollitakse üle erinevate käivitite ja andurite pistikühendused soojuspumba regulaatoris ja soojuspumba juhtimisüksuses.

Pärast hooldustööde lõpetamist seade suletakse, pealülitist lülitatakse vool uuesti sisse ning ka soojuspump lülitatakse uuesti sisse vähemalt 10 minutiks, et teha vajalikud mõõtmised.

Regulaarne soojuspumba hooldus pikendab kindlasti seadme eluiga ja hoiab ära ka ootamatud kulud. Võta ühendust meie kliimakonsultandiga ja telli hooldusteenus juba täna! helistage meile telefonil +372 56 154 125 või tellige õhksoojuspumba hooldus siit.

Jaga postitust

Kõik Blogi postitused