Garantiikiri

• Paigaldustöödel kaheaastane garantii
• Paigaldatud seadmetele kehtib tootjapoolne garantii, mis tagab varuosad kahe aasta jooksul alates toote ostukuupäevast
• Klient on kohustatud läbi lugema seadmete kasutamist ja hooldamist käsitleva juhendi ning seda järgima.

Seade ei kuulu garantii alla järgmistel juhtudel:

• Seadmel on mehhaanilised vigastused
• Seade on töötanud ülekoormusega
• Vooluvõrgust tulev pinge on madalam või oluliselt kõrgem kui 220 - 230 V, 50 Hz
• Tõrgete tekkimisel seadme töös ei ole seadet välja lülitatud ja sellest pole müüjale teatatud
• Õhksoojuspumba siseseadet on pidevalt kasutatud keskkonnas, kus temperatuur on madalam kui 17°C.Vajadusel tuleb kasutada lisakütet
• Õhksoojuspumba siseosas ei ole kasutatud õhufiltreid või pole neid korrapäraselt puhastatud
• Seadme kasutamisel on eiratud kas. juhendit
• Inverter seadet on kasutatud küttereziimis välistemperatuuril alla –20°C  või jahutusreziimis välistemperatuuril alla 5°C
• Seade ei ole läbinud reg.hooldust (vähemalt üks kord aastas) paigaldajafirma poolt.

Seadme rikke ilmnedes:

• Lülita seade puldist välja
• Lülita vastav elektrikaitse elektrikilbist välja
• Teata probleemist meile telefoni või emaili kaudu

logod2.png