Blogi

soojuspumba hooldustööd

Kes tohivad teostada õhksoojuspumba hooldustöid

Õhksoojuspumba hooldustöid tohivad teostada üksnes vastava kvalifikatsiooniga tehnikud. Asjatundmatu hoolduse ja remondiga kaasneb vigastus- ning kahjustusoht! Samuti võib tegemata jäetud või asjatundmatu hooldus pärssida soojuspumbasüsteemi töökindlust.

Loe edasi...